Boka

Här hittar du information kring hur du kan boka Sörmlands museum. Vårt utbud är för tillfället reducerat då vi lägger mycket resurser på att förbereda verksamhet i det nya museihuset som invigs hösten 2018.

En av museets byggnadsvårdare ger råd till två människor

Boka en byggnadsvårdare

Det är många frågor som dyker upp när huset ska renoveras. Museets byggnadsantikvarier kan hjälpa dig med rådgivning, tips och stöd.

En flicka håller upp sina leriga händer. Hon tittar rakt in i kameran.

För förskola och skola

Vi har aktiviteter för förskolor och skolor i hela länet och kommer gärna på besök hos er, om inte ni kommer till oss.

En beskuren bild med en bit av en svart griffeltavla med vit krittext.

Minnesutställningar

Utställningar gjorda speciellt för äldreomsorgen. Bekanta föremål, ljud och bilder stimulerar alla sinnen.