Bokmärken föreställande bebisar
För äldreomsorgen

Minnesutställningar

Minnesutställningarna är inställda tills vidare med anledning av covid-19. De bekanta föremålen, ljuden och bilderna stimulerar flera sinnen. Den taktila beröringen av föremålen kan skapa igenkänning. Berättelserna och bilderna som följer med utställningarna kan inspirera till att berätta egna minnen. Bokning sker via Skyddad adress