ögon ser rakt fram
14 dec 2019 - 31 jan 2021 | Pågående utställning

Hur mår du?

Från melankoli till utbränd.
Från tvångströja till psykofarmaka.
Från dårhus till öppenvård.

En utställning om psykisk ohälsa, förr och idag.

ögon ser rakt fram

Berättelser från idag

Åtta personer berättar om hur det är att leva med någon form av psykisk ohälsa idag. Deras berättelser handlar om kamp, skam,  acceptans och överlevnad. Mitt i vardagen mellan dagishämtningar, jobbkonferenser och bowlingmatcher.

Historiska perspektiv

Genom journaler och porträtt skildras också livet på hospital under början av 1900-talet. Utställningen ger en bild av psykisk ohälsa från 1600-talet till idag.

Några av de frågor som utställningen väcker är: Hur har livet sett ut för den som lever med eller nära psykisk ohälsa? Hur ser det ut idag? Och hur har samhället sett på den som lever med psykisk ohälsa?

Den 31 mars inleds en temamånad om äldre och psykisk (o)hälsa. Läs mer om programmet den 31 mars.

Utställningen visas även i ett mindre format på Eskilstuna stadsbibliotek 20 mars - 3 april 2020.