Tillbaka
Video

Folkskollärarinnan Anna Johansson

Folkskollärarinnan Anna Johansson från Edeby i Ripsa och om hennes liv. Föremålen finns i Sörmlands museums magasin. Där vi har visningar dagligen med guide. Här får du ta del av en del från Annas liv och hur det förändras genom hennes bror Knut. Karolina Cederlund berättar i filmen som om du skulle ha varit hos oss på en visning.

Läs mer

Visningar i magasinen

Historien i Sörmland

Att synliggöra det osynliga

Att växa upp

En perfekt människa

Kärlek

Krig

Arbete

Kläder

Hållbart hemma

Nyköpingshus

Stora historiepriset

Hällristningar

Huvet på spiken

Politik och demokrati

Kolla husen i Trosa

Övrigt