Tillbaka
Video

Folkskollärarinnan Anna Johansson

Folkskollärarinnan Anna Johansson från Edeby i Ripsa och hennes liv. Föremålen finns i Sörmlands museums magasin. Här får du ta del av en del från Annas liv och hur det förändras genom hennes bror Knut. Karolina Cederlund berättar i filmen som om du skulle ha varit på en visning i Sörmlands museums magasin.

Läs mer

Byggnadsvård

Visningar i magasinen

Mat

Historien i Sörmland

Slöjd och hantverk

Barndom

Hälsa och ohälsa

Kärlek

Krig och fred

Arbete

Kläder och mode

Nyköpingshus

Stora historiepriset

Hällristningar och arkeologi

Politik och demokrati

Kolla husen i Trosa

Övrigt