Tillbaka
Berättelse

När livet börjar

Barnmorskor i Sörmland

Anna Sofia Falck, Hulda Andersson och Elsa Holmberg är tre av de många barnmorskor som har funnits med när en ny sörmlänning kommit till världen. Möt dem här och få reda på mer om hur det var att vara barnmorska i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. 

Läs berättelse

Visningar i magasinen

Historien i Sörmland

Att synliggöra det osynliga

Att växa upp

En perfekt människa

Kärlek

Krig

Arbete

Kläder

Hållbart hemma

Nyköpingshus

Stora historiepriset

Hällristningar

Huvet på spiken

Politik och demokrati

Kolla husen i Trosa

Övrigt