Kvinna bredvid marmorbyst

Ida Östenberg. Foto: Lasse Edwards.

Stora historiepriset 2018

Stora historiepriset, Sveriges största historiepris, går 2018 till Ida Östenberg, docent i Antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs universitet samt forskare vid Kungliga
Vitterhetsakademien.

Ida Östenberg är förutom forskare också författare och skribent. Hon har skrivit och gett ut ett flertal böcker, såväl akademiska som populärvetenskapliga. Genom att regelbundet skriva för dagspress och i sociala media har hon blivit känd även utanför de akademiska kretsarna.

Ida Östenbergs forskningsområde är i första hand antikens Rom, dess historia och politiska kultur. I doktorsavhandlingen (2003) analyserade hon romerska triumftåg som ett uttryck för identitet och föreställningar om omvärlden. Avhandlingen trycktes i omarbetad form av Oxford University Press.

Östenberg forskar kring Roms stadskultur, skådespel, ritualer, identitet, krig, minneskultur och offentlig sorg. Hon ägnar sig även åt forntidens efterantika historia, det klassiska arvet och hur antiken uppfattas i modern tid i t ex film och tv. Hon är en internationellt efterfrågad forskare, som inbjuds att hålla föreläsningar och delta i konferenser runt om i världen.

Ida Östenberg har också gjort sig känd för att plädera för vikten av akademisk forskning och bildning i samhällsdebatten. Hon har gjort detta genom att sätta dagens samhälle i ett historiskt perspektiv och visat att kunskaper om antikens Grekland och Rom är angelägna och relevanta för att förstå vår tids brännande frågor om exempelvis makt, demokrati och nationalism.

 Juryns motivering

Ida Östenberg har under flera år övertygande argumenterat för de långa historiska perspektivens betydelse för att förstå dagens stora samhällsutmaningar. I flera populärvetenskapliga artiklar och recensioner i dagspressen har hon bidragit med spännande och ofta oväntade perspektiv på samtiden från antikens Grekland och Rom. Bland de ämnen hon på så sätt har belyst märks demokrati, nationalism, kampen om det historiska minnet och betydelsen av bildning.

Ida Östenberg har också under senare år trätt fram som en av de främsta försvararna för humanioras bidrag till det offentliga samtalet och modigt hävdat den humanistiska forskningens betydelse mot uttryck för akademikerförakt och tendenser till infantilisering och förringande av den akademiska kunskapen i olika mediala sammanhang. Till skillnad från många humanistiska forskare med populärvetenskapliga ambitioner har hon valt att inte bara synas i traditionella media utan har även ansträngt sig för att nå ut till en bredare publik genom digitala kanaler, inte minst sociala media.

– Historiska kunskaper ger perspektiv och förståelse på dagsaktuella frågor. I tider med alternativa fakta och diskussioner om källkritik har det blivit allt viktigare att kunna påvisa kunskap, saklighet och vederhäftighet inom alla typer av information och kunskapsförmedling. Juryns val av pristagare är ett tydligt bevis på detta, säger Karin Lindvall, länsmuseichef på Sörmlands museum.

Prisutdelning 1 december

Prisutdelning äger rum den 1 december på Sörmlands museum i Nyköping. Den 30 november besöker Ida Östenberg Nyköpings gymnasium för ett samtal med eleverna.

Alla är välkomna att delta vid prisutdelningen den 1 december med efterföljande samtal mellan pristagaren och Tobias Svanelid, redaktör för Vetenskapsradion, Sveriges radio, P1.

Juryn består av

Stefan Amirell (ordförande). Docent i historia vid Linnéuniversitetet.

Maria Sjöberg. Professor i historia vid Göteborgs universitet.

Rebecka Lettevall. Docent i idéhistoria och dekan för fakulteten Kultur och Samhälle vid Malmö högskola.

Johan Holm. Fil dr i historia vid Stockholms universitet och lärare vid Nyköpings gymnasium.

Henrik Berggren. Fil dr i historia, journalist och författare.