Svartvit foto kvinna med glasögon randig tröja

Eva Bonde. Foto: Anna Moberg

Stora historiepriset 2021 till Eva Bonde

Stora historiepriset, Sveriges största historiepris, 2021 gick till Eva Bonde, chefredaktör på Historiskan, Sveriges första kvinnohistoriska tidning. Priset delades ut på Sörmlands museum den 29 september.

Eva Bonde har en kandidatexamen i historia från University College Dublin och utbildade sig till journalist vid Lunds universitet 2005–2007. Hon är grundare av förlaget Systerskapet AB som också ger ut Historiskan. Eva Bonde har varit verksam som redaktör och journalist inom historiska tidningar sedan 2009. Innan hennes nuvarande roll på Historiskan var hon redaktör för tidningen Allt om Historia (LRF Media).

Juryns motivering

Genom den sedan 2015 utgivna tidskriften Historiskan har journalisten och redaktören Eva Bonde synliggjort såväl enskilda kvinnoöden som kvinnors betydelse för olika samhällsfrågor i det förflutna. Genom att rikta strålkastaren mot kvinnors historia har Bonde förmedlat en betydelsefull motvikt till den rådande populärhistoriska historieskrivningen. Tidskriftens artiklar är vederhäftiga och väl dokumenterade i relevanta källor, inte sällan skrivna av fackhistoriker men bearbetade av en skicklig och kunnig redaktör.

Mot bakgrund av att historieskrivningen av tradition fokuserar på män, mäns föreställningar och mäns handlingar är det angeläget att framhålla förflutenhetens kvinnor, deras livsgärningar, tänkesätt och samhällsroller. Här är frågorna vi ställer och det sätt på vilket vi söker och formulerar svaren avgörande. Det ansvaret vilar på både forskande historiker och dem som förmedlar resultaten vidare till en bredare allmänhet. Genom en växande flora av populärhistoriska tidskrifter framstår med tydlighet det stora intresset för historia bland personer utanför universiteten. Desto viktigare då att tidskrifterna representerar historiens mångfald. Genom Eva Bondes Historiskan ges dåtidens kvinnor en röst. Tidskriften utgör på så sätt ett väsentligt korrektiv till tidigare utgivning.

Genom sin folkbildande insats lyckas Eva Bonde att till en vidare krets föra ut historiska kunskaper som annars hade riskerat att glömmas bort. Hennes engagemang för och förmedling av kvinnors historia bekräftar devisen 'historien är nu' och lockar till läsning och samtal kring en historia som inspirerar till nya frågor om det förflutna liksom nya vägar för att söka svar – aspekter som framtidens historieforskning inte kan negligera.

Tidigare priser och utmärkelser

 • 2020 - Publishingpriset, Tidningar populärvetenskap (nominerad)
 • 2020 - Malmö stads näringslivspris, Kreativa näringar (finalist)
 • 2019 - RFSU-priset
 • 2019 - MegAward, Årets jämställdhetsinsats (finalist)
 • 2019 - Svenska jämställdhetspriset (nominerad)
 • 2015 - Svenska jämställdhetspriset (nominerad)

Om priset

Stora historiepriset är Sveriges största historiepris. Från och med år 2021 är prissumman 100 000 kronor. Priset kan inte sökas. Man blir tilldelad priset och en oberoende jury utser pristagaren.

Priset delas ut av Sörmlands museum och Nyköpings Kultur- och fritidsnämnd till historiker eller annan som utan att göra avkall på fackmässig korrekthet, lyckats föra ut historiska kunskaper och forskningsresultat i en vidare krets så att intresset för ämnet ökat.

Juryn består av

 • Stefan Amirell (ordförande). Professor i historia vid Linnéuniversitetet.
 • Maria Sjöberg. Professor i historia vid Göteborgs universitet.
 • Rebecka Lettevall, professor i idéhistoria vid Malmö universitet.
 • Johan Holm. Fil dr i historia vid Stockholms universitet och lärare vid Nyköpings gymnasium.
 • Ida Östenberg. Professon i Antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs universitet samt forskare vid Kungliga Vitterhetsakademien.

 Priset har tidigare gått till>