Tillbaka
Video

Ida Östenberg

Stora historiepriset, Sveriges största historiepris, gick 2018 till Ida Östenberg, docent i Antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs universitet samt forskare vid Kungliga Vitterhetsakademien.

Här kan du se ett utdrag ur prisceremonin och delar av samtalet mellan pristagaren och Tobias Svanelid, redaktör för Vetenskapsradion, Sveriges radio P1, som skedde vid prisceremonin.

Om Ida Östenberg 

Ida Östenberg är förutom forskare också författare och skribent. Hon har skrivit och gett ut ett flertal böcker, såväl akademiska som populärvetenskapliga. Genom att regelbundet skriva för dagspress och i sociala media har hon blivit känd även utanför de akademiska kretsarna.

Ida Östenbergs forskningsområde är i första hand antikens Rom, dess historia och politiska kultur. I doktorsavhandlingen (2003) analyserade hon romerska triumftåg som ett uttryck för identitet och föreställningar om omvärlden.

Östenberg forskar kring Roms stadskultur, skådespel, ritualer, identitet, krig, minneskultur och offentlig sorg. Hon ägnar sig även åt forntidens efterantika historia, det klassiska arvet och hur antiken uppfattas i modern tid i till exempel film och tv.

Ida Östenberg har också gjort sig känd för att plädera för vikten av akademisk forskning och bildning i samhällsdebatten. Hon har gjort detta genom att sätta dagens samhälle i ett historiskt perspektiv och visat att kunskaper om antikens Grekland och Rom är angelägna och relevanta för att förstå vår tids brännande frågor om exempelvis makt, demokrati och nationalism.

Om stora historiepriset

Priset delas ut av Sörmlands museum och Nyköpings kommun till historiker eller annan som, utan att göra avkall på fackmässig korrekthet, lyckats föra ut historiska kunskaper och forskningsresultat i en vidare krets så att intresset för ämnet ökat.

Fler video- och ljudklipp från Stora historiepriset

Läs mer om Stora historiepriset