Tillbaka
Ljud

Mer om plåt

Mot slutet av 1800-talet börjar även mer vanliga hus få plåt som taktäckningsmaterial. Dessförinnan var plåten för dyr att läggas på annat än finare herrgårdar, slott och kyrkor. Den smidda plåten som fanns före mitten av 1800-talet tillverkades vanligen i format 45x59 cm. medan den valsade plåten som dök upp därefter oftast fick formatet 60x120 cm. Den äldre smidda plåten lades med långsidan parallell med takfoten medan den valsade plåten i format 60x120 lades med kortsidan i parallell med takfoten.

Under andra hälften av 1800-talet började man att varmförzinka plåt, innan dess var det i huvudsak svartplåt d v s obehandlad järnplåt som gällde.1925 började plåt att elförzinkas, galvaniseras. Fram till 1950-60-talet användes i huvudsak linoljefärg för målning av plåt. Linoljeblymönja användes som rostskyddande grundfärg från mitten av 1800-talet och täckfärger var svartpigmenterad eller senare ibland röd eller grön linoljefärg.

Byggnadsvård

Visningar i magasinen

Mat

Historien i Sörmland

Slöjd och hantverk

Barndom

Hälsa och ohälsa

Kärlek

Krig och fred

Arbete

Kläder och mode

Nyköpingshus

Stora historiepriset

Hällristningar och arkeologi

Politik och demokrati

Kolla husen i Trosa

Övrigt