Tillbaka
Ljud

Hälsofarlig eternit?

På 1970-talet upptäcktes att asbest är starkt cancerframkallande varför all import av eternit förbjöds och all tillverkning upphörde. Eternit är dock ett långlivat och ofarligt material när det sitter på väggen eller ligger på taket, det är först vid rivning som farligt damm kan frigöras. Låt därför gärna en väl fungerande eternittäckning ligga efter som det ställs hårda krav på arbetsskydd och tillstånd om man anlitar ett företag för rivning.

I ljudklippet kan du höra Sörmlands museums byggnadsantikvarie Kjell Taawo berätta mer om eternit.

Mer om eternit

Byggnadsvård

Visningar i magasinen

Mat

Historien i Sörmland

Slöjd och hantverk

Barndom

Hälsa och ohälsa

Kärlek

Krig och fred

Arbete

Kläder och mode

Nyköpingshus

Stora historiepriset

Hällristningar och arkeologi

Politik och demokrati

Kolla husen i Trosa

Övrigt