Med näsa för bilden
27 nov 2021 - 27 feb 2022 | Pågående utställning

Med näsa för bilden

Natur, människor och händelser går som en röd tråd i fotografen Lasse Skogs liv.
– Mötet med människor har alltid varit glädjen och drivkraften i mitt arbete.

Med näsa för bilden

Under 29 år – från 1967 till 1996 – jobbade Lasse Skog på Nyköpings Bildtjänst, som levererade allt lokalt bildmaterial till Södermanlands Nyheters redaktion.

– Som pressfotograf fick jag ta del av människors upplevelser, glädje och sorg och skildra detta i bild. Alla människor – från Drottning Silvia i Önnerstas ladugård till enslingen Alrik på skäret, som levt hela sitt liv utan elektricitet – har ristats djupt i mitt minne.

Det stora pressarkiv, som Lasse Skog skänkt till Sörmlands Museum, skildrar ett liv rikt på händelser, sörmlänningar och förändringar. 

27 november-27 februari ställer Lasse Skog ut fotografier på Sörmlands museum.