Ivar på Långmaren - ett barn för 100 år sedan

"Ivar på Långmaren" är en interaktiv berättelse där du styr vad som visas bakom museets glasväggar genom att lösa olika uppgifter.

Vad lekte ett barn med för 100 år sedan? Vad åt en familj på en bondgård och vilka djur hade de på gården?

Här möter du pojken Ivar Karlsson som bodde med sin familj på bondgården Långmaren i Sörmland. Gå i Ivars fotspår och upptäck livet på och omkring gården!

"Ivar på Långmaren" sträcker sig från utställningen "Vara barn" och in genom glasväggen till museets berättande magasin.

Utställningen är är rolig för alla mellan 4 och 94 år (men särskilt anpassad för barn i låg- och mellanstadieåldern). 

Ett samarbete med Riksantikvarieämbetet

Stationen om Ivar Karlsson är ett unikt projekt som har genomförts tillsammans med Riksantikvarieämbetet. Målet är att göra museets berättande magasin mer tillgängliga och levande för barn och unga. Läs mer om projektet på Riksantikvarieämbetets webbplats.

 

På samma tema

Vara barn

Om kojor, rosa sockervadd och andra viktiga saker.

Nyfikna pojkar är snabbt på plats, efter kollisionen. Tung trafik gick rakt genom staden långt in på 1960-talet. Foto: Olle Hagelroth.

Barn i stan

Möt några av 1900-talets barn på Nyköpings gator.

arbete i ett magasin

Berättande magasin

80 000 föremål visas på nya sätt.