Logotyp

Alla barnen hade assistans

Utom Johan, han fick inte gå på toan

Demonstration för LSS.

Personlig assistans är en valfråga som har diskuterats mycket under de senaste åren. År 2016 fick Försäkringskassan i uppdrag att stoppa kostnadsökningen för den personliga assistansen. Många människor med funktionsnedsättning drabbades hårt av detta.

I media har vi kunnat läsa berättelser om familjer där barn inte beviljas tillräckligt med assistanstimmar. Vuxna som fått sin assistans indragen och inte längre kan leva ett fritt liv. Personlig assistans är ett ovärderligt stöd i vardag och arbetsliv för många. Funktionshinderrörelsen har skrivit otaliga debattartiklar och både 2016 och 2017 hölls den 3 december, på internationella funktionshinderdagen, manifestationer över hela landet för att värna assistansen. Under de två senaste åren har ca 700 personer förlorat sin assistans.

Fem barn och en lärare på Tomtebodaskolan.

Tiina (till vänster) tillsammans med sina klasskamrater och en lärare på Tomtebodaskolan i Stockholm, en skolinstitution för blinda. Tiina var 7 år när hon flyttade från sin familj i Oxelösund till Tomteboda.

Folksamling vid manifestation.

Manifestation för Rätten till Assistans i Eskilstuna, 3 december 2017. Annika Holm bär en skylt med texten "Alla barnen hade assistans utom Johan, han fick inte gå på toan."

Hur var det förr om man behövde stöd?

Från slutet av 1800-talet och långt in på 1900-talet togs många personer med funktionsnedsättning in på institutioner av olika slag. Det fanns institutioner för olika typer av funktionsnedsättningar. Många togs in som barn, och vissa levde inom institutionsvården hela livet. Institutionsvård var det skyddsnät som samhället kunde erbjuda. För de som inte blev intagna på institution, men inte kunde försörja sig själva, var familjen det sociala skyddsnätet. När familjen inte kunde hjälpa till kunde man få stöd från fattigvårdstyrelsen. Även funktionshinderföreningar var till hjälp för många.

Under 1960-och 70-talen ställde föräldrar till barn med funktionsnedsättning krav på att institutionerna skulle avvecklas. Nedmonteringen skedde i långsam takt och fler och fler fick komma ut och bo i det öppna samhället. På 1990-talet var alla institutioner stängda. En del människor flyttade till eget boende och kunde vid behov få hjälp av hemtjänst. Andra flyttade till mindre gruppbostäder. Föräldrar kunde nu också få vårdbidrag för att vara hemma och ta hand om sitt barn.

LSS - Ett stort steg för många personer med funktionsnedsättning

1994 kom en ny lag: Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. LSS är en rättighetslag som ska ge personer med allvarliga och varaktiga funktionsnedsättningar möjlighet att leva ett liv som andra. LSS omfattar personer med exempelvis autism, rörelsehinder och utvecklingsstörning, men också personer som senare i livet fått omfattande skador. LSS består av flera olika insatser, exempelvis personlig assistans, bostad med särskild service och daglig verksamhet. Intentionerna för LSS är att varje individ ska ha rätt att bestämma över sitt eget liv. Rätten till personlig assistans var den största nyheten när lagen kom.

LSS innebar i praktiken att livet blev enklare för många. Man kunde nu bo själv och vara mer fri. LSS innebar också att det blev enklare att skaffa ett jobb eftersom man nu kunde få stöd och hjälp med det man behövde under arbetsdagen. Bara en sådan sak som toalettbesök under dagen blev enklare. Det blev också lättare att skaffa barn, nu kunde man få hjälp med de delar av föräldraskapet man själv inte behärskade på grund av sin funktionsnedsättning.

LSS var en god idé, men snart började problem uppstå. Det visade sig att staten och kommunernas utgifter för personlig assistans ökade drastiskt. Sedan lagen kom har den varit omdiskuterad och följts upp av olika utredningar och betänkanden.

Besparingskravet tas bort

2016 gav den socialdemokratiska regeringen Försäkringskassan direktiv om att stoppa kostnadsökningen för den personliga assistansen. Detta möttes av stor kritik eftersom det minskar friheten för de som drabbas. I april 2018 gick regeringen ut med att besparingskravet på LSS tas bort.

Sörmlands museum har drivit ett flerårigt projekt som handlar om hur det är att leva med en funktionsnedsättning under olika tider. Projektet som kallas En perfekt människa? ska resultera i en utställning med samma namn som öppnar vid museets invigning. LSS har haft stor inverkan på människors liv. Det är också en viktig valfråga inför valet i september.

Vem står upp för personer med funktionsnedsättningars rättigheter?

Valet är ditt.

Om artikelserien "Valet är  ditt"

Vi närmar oss valet 2018.

I en serie artiklar ger vi perspektiv på nutiden med hjälp av historien. Historia kan ge bakgrund, förståelse och nya infallsvinklar. Sörmlands museum ger perspektiv på aktuella valfrågor.

Alla artiklar i serien