Logotyp

Öppna eller stängda gränser?

Taggtråd.

Migration, flyktingströmmar och integration är återkommande diskussionsämnen i politiken och medier så även nu under valrörelsen 2018. Det talas om en stram flyktingpolitik och en nedärvd essens. Vad betyder det för enskilda människor?

Idag pågår en av historiens största omflyttningar av människor, över 68 miljoner människor är på flykt från krig och konflikter. I museets samlingar finns berättelser och föremål från människor ifrån olika tider med olika anledningar som har flytt eller flyttat.

Familjefoto, två vuxna och fyra barn.

Frans Otto (Frank Otto) Skeppstedt (Shipstad) med familj i USA, cirka 1910. En av pojkarna är sannolikt sonen Eddie, grundaren av Shipstad and Johnson Ice Follies, vilket senare uppgick i Disney on Ice.

Vi kan följa familjen Skeppsteds resa från Sverige till Amerika i början av 1900-talet. Under andra halvan av 1800-talet var utvandringens tid i Sverige. Under perioden 1851–1930 emigrerade cirka 1,5 miljoner svenskar till USA. De allra flesta på grund av fattigdom och med en önskan om ett bättre liv för sig och sina familjer i det stora landet i väster. Flera år av missväxt på 1860-talet i Sverige ledde till att många svenskar utvandrade.

Sverige kom in i en högkonjunktur med arbetskraftsbrist. Vi hade inte varit med i kriget och vår infrastruktur var intakt. De svenska företagen började aktivt rekrytera utländsk arbetskraft från länder som Finland, Italien, Grekland, Turkiet och Jugoslavien. För att underlätta arbetskraftsinvandringen avskaffades visumtvånget för många av Europas länder. Under 1980 och 1990 talet ändrades invandringen till att bli i huvudsak flyktinginvandring från utomeuropeiska länder. I museets samlingar finns bland annat berättelser från familjen Bajric som flydde från Bosnien och kriget i forna Jugoslavien 1995.

Vi är en del av "Fort Europa"

I och med att Sverige gick med i EU 1995 förändrades vår flyktingpolitik. Länderna inom EU enades tidigt om olika sätt att försöka minska antalet asylsökande, bland annat infördes visumkrav för många länder. I praktiken har EU i stort sett gjort det omöjligt för utomeuropeiska flyktingar att ta sig in i Europa på annat sätt än genom falska papper eller med hjälp av smugglare. Samtidigt skapades Schengenavtalet vars huvudsyfte är att avskaffa de fysiska gränserna mellan Schengenunionens medlemsländer. Schengensamarbetet i Europa växte fram under 1990-talet och gör att människor i ett Schengenland fritt kan resa i andra länder inom unionen. Ett "Fort Europa" har skapats.

Människors berättelser

Kriget i Syrien bröt ut 2011 har skapat en stor humanitär katastrof och stort mänskligt lidande. Byggnader och kulturarv är förstörda. Under 2015 hände något som kom att kallas för "flyktingkrisen" i Sverige, då över 160 000 personer sökte asyl. Merparten av dessa människor kom från kriget i Syrien. Svensk media fylldes av artiklar och reportage om kvinnor, män och barn som anlände till tågstationer i Malmö och Stockholm, på flykt från krig.

Genom insamlingsprojekt har vi försökt ta reda på vilka människorna bakom rubrikerna är. På vår hemsida kan du ta del av intervjuer med Ahmad, Imad, Rosif och Safa. De berättar om sin flykt från Syrien till Sörmland. Intervjuerna är utförda på arabiska hemma hos personerna eller på bibliotek.

Frågan kvarstår. Vill vi leva med öppna eller stängda gränser?

Valet är ditt.

Om artikelserien "Valet är  ditt"

Vi närmar oss valet 2018.

I en serie artiklar ger vi perspektiv på nutiden med hjälp av historien. Historia kan ge bakgrund, förståelse och nya infallsvinklar. Sörmlands museum ger perspektiv på aktuella valfrågor.

Alla artiklar i serien

 

Läs mer