Logotyp

Fågelspaning

En skolplansch som visar olika fåglar i ett träd

Skolplansch "Lövskogens fåglar". Sörmlands museum. CC BY-SA.

Det finns över 9 000 olika fågelarter i världen. Varje sommar är det ungefär 250 av dem som häckar, får ungar, i Sverige. Fåglar finns nästan alltid i närheten var man än är. I skogen, vid stranden, i staden, på ängen och i trädgården. Under sensommaren med alla nykläckta ungar kan det finnas 600 miljoner fåglar i landet!

Vissa fåglar är specialiserade på att fånga insekter i luften, andra vadar omkring i strandkanten och letar smådjur i bottnen med sin långa näbb, en del är rovfåglar medan ytterligare andra dyker och fångar fisk. Vissa äter växter eller bär och frukt. Somliga fåglar tillbringar i stort sett hela sitt liv uppe i luften medan andra trivs bättre på marken eller i vattnet och knappt flyger alls. Eftersom fåglarna måste vara lätta för att kunna flyga har de fjädrar och många av benen i skelettet är ihåliga för att väga så lite som möjligt.

En skolplansch som visar flera fåglar på en sten i ett sommarlandskap

Det är inte alltid man ser fåglarna, men ofta hörs de. Speciellt på våren när hanarna sjunger för att försvara sitt revir och locka till sig en hona. De låter olika - de kvittrar, tjattrar, kraxar eller hackar trumvirvlar. Huvudsaken är att det låter.
Bild: Skolplansch "Fåglar på fältet". Sörmlands museum. CC BY-SA.

En ejder i sitt bo mellan några stenar

Om man går för nära ett bo med ägg eller ungar blir fåglarna ofta oroliga. De väsnas och kan försöka jaga bort oss. Då gäller det att välja en annan väg. Stör man en fågel som ruvar kan den bli skrämd och lämna sina ägg eller ungar att dö.
Bild: Ruvande ejder. Dan Samuelsson, Bohusläns museum. Public Domain.

En skolplansch som visar mesar i ett snöigt landskap

En del fågelarter stannar i Sverige hela året, men de flesta flyttar till varmare länder över vintern. På våren kommer flyttfåglarna tillbaka för att häcka. På sommaren finns här gott om insekter att föda upp ungarna med, och långa dagar att samla mat på. Innan man visste att fåglar flyttar trodde man att svalan tillbringade vintern på sjöbotten och att tofsvipan grävde ned sig i leran på åkern.
Bild: Skolplansch "Mesar". Sörmlands museum, CC BY-SA.

Fåglar i ett ekosystem i obalans

Många fågelarter runt om i världen minskar i antal. I de flesta fall är det människan som är orsaken. Moderniseringen av jord- och skogsbruket har förändrat landskapet. Klimatförändringar och föroreningar påverkar också. En art som människan har fört in i landet, minken, kan också hota fåglarna. Den är en effektiv jägare som äter både ägg och ungar.

En teckning av olika fåglar i en skog

Nötskrikor, kråkor och råkor. Ur Olaus Magnus ”Historia om de nordiska folken” från 1555.

Fåglarna äter skadeinsekter och när fåglarna minskar kan insektsangrepp inom jord- och skogsbruk bli värre. Vissa arter som rovfåglar och gäss har dock ökat. Det beror på att man har försökt skydda dem och att de har gynnats av övergödningen av havet och klimatförändringarna.