Målning av flotte med palmer

Pontus Jõgi - In Search of Abstract Expressionism

Vernissage av konstutställning med verk skapade av Pontus Jõgi.

Utställningen belyser frågan om konst som verktyg för politisk propaganda. Jõgis verk tar avstamp i CIA:s sponsring av den moderna amerikanska konsten under kalla kriget vilket blev ett sätt för USA att "bevisa" att det rådde intellektuell frihet och kreativitet i det amerikanska samhället, till skillnad mot i det Sovjetiska. I sitt måleri visar Jõgi på det paradoxala i att den kraft som lyfter konsten som fri uttrycksform också regisserar den. Läs mer om utställningen här.

Vernissage lördag 17 augusti kl 14-16

Lars-Erik Wahlberg, chef konstenheten hälsar välkomna. Därefter följer ett kort samtal mellan Lars Erik och konstnären Pontus Jõgi.

Varmt välkomna!

 

Datum:

Lördag 17 augusti - Söndag 6 oktober 2019

Plats:

Sörmlands museum

Tid:

Vernissage kl 14-16 den 17 augusti

Utställningen pågår t o m 6 okt.

17 augusti