barn klättrar på vägg

Platsen - en konferens om barns rumsliga rättigheter

Välkommen till en nationell heldagskonferens för dig som arbetar konstpedagogiskt med barn och unga!

Kurioso är en konstfestival för en ung publik i Sörmland som startade hösten 2018. Projektgruppen, som arbetar på Sörmlands museum, har tillsammans med arrangörer från hela länet gått samman för att lyfta barnperspektivet i konsten på många olika sätt.

Gemensamt för alla deltagande föreläsare är att de arbetar för barns självklara plats i samhället. Genom samtidskonst eller arkitektur öppnar de upp för undersökande processer tillsammans med barn och unga. Med stort engagemang har de fördjupat diskussionen kring barns fria lek, om en stad för alla, om egenmakt och inflytande för barn som i dag växer upp i väldigt snabb takt.

Program

9.30 - 10 Registrering och fika
10 - 10.40 Ballongen – lek på riktigt
10.45 - 11.15 Bortom de blå bergen
11.20 - 12 Panelsamtal om den fria leken
12 - 13 Mingellunch i foajén
13 - 13.30 Kreativ fristad – SyskonSKAP i Gottsunda
13.30 - 14 Swamp Storytelling
14.15 - 15.15 Valfria workshops i museets pedagogiska verkstäder
15.15 - 16 Fika och rundvandring i museet

Hela programmet hittar du här.

Kostnad

Konferensen är kostnadsfri! Lunch och fika till själkostnadspris.

Anmälan

Anmäl dig till konferensen genom formuläret här

Arrangörer

Sörmlands museum (Kurioso), Regionerna Västmanland, Örebro och Uppsala samt Konstfrämjandet.

Den här konferensen är ett samarbete med några av våra inspirationskällor – projektet Ballongen – lek på riktigt i Västmanland, Bortom de blå bergen i Bergslagen och Bästa Biennalen i Skåne.

Datum:

Fredag 24 maj 2019

Plats:

Sörmlands museum, Tolagsgatan 8, Nyköping

Tid:

09:30 - 16:00
24 maj