Ett par händer håller i en handhyvel

Seminarium: I dialog med materialen - trä UPPSKJUTET

Andra delen i Sörmlands museums serie "I dialog med materialen" utgår från materialet Trä. Vi lägger fokus på handlingsburen kunskap och materiella spår.

Obs! Seminariet är - på grund av restriktioner - uppskjutet. Nytt datum kommer.

Vad kan vi lära av föremål och byggnader? Hur kan museer och utövare inom hantverk, slöjd, kulturmiljövård och konst samverka för att fördjupa kunskapen om materiellt och immateriellt kulturarv? Samtal, kunskapsutbyte och aktuell forskning står i centrum när vi undersöker betydelsen av handlingsburen kunskap för att kunna tolka historien – och forma framtiden!  

Hur kan museer, slöjd, bygghantverk, konst och kulturmiljövård samverka för att fördjupa kunskapen inom respektive område? Vad kan äldre föremål och byggnader berätta för dagens aktiva hantverkare, slöjdare och konstnärer? Hur kan materiellt och immateriellt kulturarv gå i dialog med handlingsburen kunskap i vår samtid?

Sörmlands museum vill genom en serie seminarier skapa ett forum för samtal och kunskapsutbyte. Våra föreläsare närmar sig frågorna från olika håll och professioner – med utgångspunkt i praktiskt arbete och erfarenhet, från det akademiska fältet eller i gränslandet däremellan. Vi belyser det aktuella forskningsläget och blickar framåt, och i ett annorlunda panelsamtal låter vi föremål och material ta fysisk plats i diskussionen.

Dagens program

09.30 Registrering, kaffe i muséets foajé
9.50–10.00 Susanna Janfalk, länsmuseichef, hälsar välkommen
10.00–10.40 Klyva, skava, rista och svepa – att utvinna hantverkskunskap ur föremål och arkivmaterial med Helena Åberg.
10.40–10.50 Bensträckare
10.50–11.35 I museimagasinens gömmor – om hantverkarens val och vår tids lärande om hållbar utveckling utifrån museernas föremålssamlingar med Johan Knutsson.
11.35–12.20 Kjell Taawo och Daniel Eriksson om medeltida taklag i Strängnäs stift – att inventera och dokumentera medeltidens timmermanskonst samt tornsparrarna i Hardemo – rekonstruktion av medeltida hantverkskunskap utifrån verktygsspår.
12.20–13.10 Lunch i hörsalsfoajén
13.10–13.50 Laggning. En praktisk studie förindustriell laggteknik med Beth Moen.
13.50–14.30 Bygga i stolpverk – att förmedla hantverksmässig kunskap inom ett praktiskt yrke med Ulrik Hjort Lassen.
14.30–14.50 Fika
14.50–15.30 Panelsamtal i dialog med föremål ur muséets samlingar, modererator: Lars Petersson, länshemslöjdskonsulent och enhetschef bebyggelse och slöjd, Örebro läns museum.
15.30–16.00: Hemslöjdskonsulenter och utvecklare –hur ser framtiden ut? med Friederike Roedenbeck.

Föreläsare

Helena Åberg: Tidigare hemslöjdskonsulent trä/metall vid Sörmlands museum som arbetat länge med frågor kring immateriellt kulturarv och hantverksmetodik. 
Johan Knutsson: Professor i möbelkultur vid Malmstens Linköpings universitet och Nordiska museet. Var under många år ansvarig för Nordiska museets samlingar av folkkonst och har publicerat en rad böcker och artiklar i ämnet. 
Kjell Taawo: Enhetschef Kulturmiljö, slöjd, bild och form på Sörmlands museum. Har under flera år arbetat med projektet Medeltida taklag i Strängnäs stift.
Daniel Eriksson: Timmerman som under många år arbetat med djupundersökningar av medeltida taklag i kyrkor. 
Beth Moen: Snickarmästare, slöjdare och huvudlärare vid träutbildningen på Sätergläntan. Har som gästhantverkare på Hantverkslaboratoriet studerat laggkärlstillverkning. 
Ulrik Hjort Lassen: ­Timmerman och hantverksforskare med stolpverkskonstruktioner som specialitet. Blev år 2014 doktor i ämnet hantverksforskning och driver idag eget företag. 
Friedrike Roedenbeck: Kanslichef vid nämnden för hemslöjdsfrågor. 

Kostnad 

Ordinarie: 900 kronor
Student: 450 kronor
Lunch och fika ingår i biljettpriset.

Anmälan

Datum:

Torsdag 3 feb 2022

Plats:

Sörmlands museum

Tid:

09:30 - 16:00
3 feb