Spånkorgar och verktyg på en arbetsbänk

Kurs: Klyva spån och böja svep

Vi tillverkar askar och brickor i svepteknik. Du lär dig att klyva ut tunna ämnen i furu och sälg som sedan bearbetas till rätt tjocklek, ångbasas och böjs. De sys de ihop med rötter och får en botten och eventuellt ett lock.

Svepteknik är en gammal teknik för att tillverka burkar, askar och kärl för förvaring och transport. De tidigast kända svepkärlen är redan från bronsåldern och i Sverige finns det spår av svepkärl från vikingatiden.

Svepteknik innebär att ett långt träspån ångbasas eller blötläggs och böjs till en rund eller oval form, antingen med hjälp av en mall eller på fri hand. Svepet sys sedan ihop med rötter. Därefter sammanfogas det med träbotten och ofta även med lock.

Under kursen - som är den 10, 11, 24 och 25 september - får du tillverka brickor eller askar i svepteknik.

Vid första kurstillfället får du klyva fram spån med handverktyg och bearbeta det till rätt dimension. Därefter ångbasas spånet och sveps.

Vid det andra kurstillfället sammanfogar du ditt svep det med björk- eller granrötter. Du tillverkar en botten som passas in och fästs med träpligg och gör eventuellt också ett lock eller handtag till en bricka.

Du får en god inblick hur trä fungerar genom att klyva virke. Du får även kännedom om olika skärande handverktyg exempelvis skave och bandkniv samt kunskap om basning, böjning och rotsöm. Dessutom får du kunskap om hur tekniken och föremålen använts historiskt.

Målet är att du efter kursen får med dig en bricka eller ask i svepteknik och har kännedom om hur du ska gå vidare för att tillverka egna svepkärl.

Lästips

Att utforska historisk slöjdkunskap genom klyvning och svepteknik Masteruppsats av Helena Åberg 
Tre träslöjder Tidskriften Västerbotten 3/72

Att ta med

Ta gärna med egen slöjdkniv, bandkniv, skave och putshyvel. Alla verktyg och allt material finns även på kursen. Vi kommer delvis att vara ute under kursen. Ta därför med ändamålsenliga arbetskläder och arbetshandskar.

Information om kursledaren

Kursledare är Helena Åberg som har arbetat som länshemslöjdskonsulent i Sörmland i drygt trettio år. Från och med april 2021 driver hon det egna företaget Slöjd i trä. Helena har god erfarenhet i att klyva fram och tillverka svep bland annat genom en undersökning som ledde till masteruppsatsen Att utforska historisk slöjdkunskap genom klyvning och svepteknik. Instagram @slojditra

Datum

Kursen är fyra dagar, det vill säga under två helger.
Lördag - söndag 10-11 september kl 09.00-16.30 samt
lördag - söndag 24–25 september kl 09.00-16.30

Kostnad

Ordinarie: 3 500 SEK
Medlem i Hemslöjdsföreningen Sörmland: 3 300 SEK
Ungdom (16-25 år): 2 400 SEK

Anmälan

Sista dag för anmälan och biljettköp: 19 augusti 2022.

 

Alla museets slöjdkurser arrangeras i samarbete med Hemslöjdsföreningen Sörmland och Hemslöjdens kurser.

Datum:

Lördag 10 sep - Söndag 11 sep 2022

Plats:

Träverkstan, Sörmlands museum

Tid:

10-11 september kl 9-16.30
24-25 september kl 9-16.3010 sep