En spade och hackor i en hög med blöt jord.

Kurs i stampjord, teknik för bygge och skulptur

Vi bygger en mur och skulpturala objekt av stampjord tillsammans med Johannes Riesterer, lerbyggare, Karin Auran Frankenstein, konstnär och Kjell Taawo, byggnadsantikvarie.

Under två dagar bygger vi form och gör skulpturala former i stampjordsteknik.

Stampjord består av en blandning av lera och grus/sand som fylls i en form och kompakteras, stampas, med ett stampverktyg. En stampad vägg blir mycket tung och värmelagrande och kan ta mycket stora laster. En väl stampad vägg kan liknas vid ett snabbtillverkat sedimentärt berg där den naturliga processen, som tar tusentals eller miljontals år, sker med hjälp av ett stampverktyg på bara några minuter.Formsättningen är en stor del av arbetet med en stampvägg. Tidsåtgången för att sätta upp och ta nedformarna är ofta större än den som behövs till att fylla och stampa dem. Efter stampning tas formen bortså fort som möjligt för att väggen ska kunna torka. Formsättningen kan göras på många olika sätt, frånmycket enkel till väldigt avancerad.

Kursledare

Johannes Riesterer, ursprungligen tysk möbelsnickare som 1993 kom till Sverige, hamnade på en kurs i lerbygge och är sedan dess ohjälpligt fast i lerbruket. Förutom att vara en av Sveriges absolut mest erfarna lerbyggare, med otaliga nybyggnads- och renoveringsprojekt, är Johannes även ugnsmurarmästare med mästarbrev från Finland och specialiserad på massugnar. Johannes arbetar med lerbygge och ugnsmurning i det egna företaget Eld och Lera och är även en frekvent anlitad kursledare och föredragshållare.

Karin Auran Frankenstein är konstnär med bas i Malmö. Hennes expertis är en gedigen materialkännedom som spirar ur en konsthantverklig praktik med ett stort intresse för materialens egenskaper och värde som kulturbärare. Med en master från Keramik och Glas på Konstfack (2014) finns leran ofta med i hennes konstnärliga projekt. De senaste åren har Karin laborerat med kasserad ull i en lerliknande massa som utgjort huvudmaterialet i många skulpturala gestaltningar. Karin är en del av curators- och konstnärsgruppen SLAM som ingår i den pågående utställningen Mera lera på Sörmlands museum.

@karinauranfrankenstein, @auranfrankenstein, www.karinfrankenstein.se, www.slamworks.se

Kostnad

Ordinarie: 2 000 kr
Medlem i Svenska Byggnadsvårdsföreningen: 1 900 kr

Anmälan

Sista dag för anmälan och biljettköp är 9 augusti 2021.

Datum:

Lördag 21 aug - Söndag 22 aug 2021

Plats:

Sörmlands museum

Tid:

Lördag 9-17
Söndag 9-17

21 aug