Två herrar i blå arbetskläder murar en kubbmur.

Kurs i kubbmurning, lerklining och tegelgolv

Tillsammans med Johannes Riesterer och Kjell Taawo kubbmurar vi väggar med ved och lerbruk, blandar olika typer av lerbruk, lägger tegelgolv och putsar med olika tekniker.

Under två dagar kubbmurar vi väggar, lerklinar och påbörjar ett tegelgolv. Vi går också igenom lerputsade ytors betydelse för inomhusklimat och värmelagring.

Kubbmurning, murning med ved och lerbruk, förekom redan för ca 200 år sedan. Men tekniken försvann vid mitten av 1900-talet. Idag är kubbmurningen tillbaka i moderniserad form, framför allt i Nordamerika. Flera hundra hus har byggts med denna teknik som är både självbyggarvänlig, billig och mycket miljösmart.

Lerklining är en traditionell metod att med lerbruk putsa innerväggar för att vindtäta och få en slät yta inför målning och tapetsering. Lerbruk är värmelagrande och därför mycket bra att kombinera med golv- och väggvärme. Vi kommer att blanda olika typer av lerbruk, gå igenom lerputsade ytors betydelse för inomhusklimatet och putsa med olika tekniker.

Inga förkunskaper krävs.

Att ta med

Ta med oömma kläder, fukttåliga handskar, lunchmatsäck samt fika.

Kursledare

Kursledare är Johannes Riesterer, ursprungligen tysk möbelsnickare som 1993 kom till Sverige, hamnade på en kurs i lerbygge och är sedan dess ohjälpligt fast i lerbruket. Förutom att vara en av Sveriges absolut mest erfarna lerbyggare, med otaliga nybyggnads- och renoveringsprojekt, är Johannes även ugnsmurarmästare med mästarbrev från Finland och specialiserad på massugnar. Johannes arbetar med lerbygge och ugnsmurning i det egna företaget Eld och Lera och är även en frekvent anlitad kursledare och föredragshållare.

Kostnad

Ordinarie: 1 900 kr
Medlem i Svenska Byggnadsvårdsföreningen: 1 800 kr

Anmälan

Sista dag för anmälan och biljettköp 30 augusti 2021.

Datum:

Lördag 11 sep - Söndag 12 sep 2021

Plats:

Callanderska gården, Mariefred

Tid:

Lördag 9-17
Söndag 9-17

11 sep