En stenmur framför ett rött staket och ett falurött hus

Kurs i kallmurning med natursten

Under två dagar arbetar vi tillsammans med Rolf Wallin och Anton Blomgren med att laga en raserad stödmur utan murbruk.

Under två dagar arbetar vi med att laga en raserad stödmur utan murbruk. Samma hantverk kan användas till att bygga en traditionell husgrund eller en vacker stengärdesgård. Vi lär oss också om andra traditionella grundläggningstekniker och vanligt förekommande stenmurar, vilka skador som kan uppstå och hur de åtgärdas.

Att ta med

Kursdeltagarna tar med eget fika och lunch, samt egna arbetshandskar och kläder efter väderlek. Studiematerial ingår i kursavgiften.

Kursledare

Kursledare är Rolf Wallin, stensättare och Anton Blomgren, byggnadsantikvarie.
Rolf Wallin har arbetat som stensättare åt Gnesta kommun. Han har en lång erfarenhet av arbete med traditionella husgrunder och stenmurar. Rolf är en mycket uppskattad kursledare.

Kostnad

Ordinarie: 1 900 kr
Medlem i Svenska Byggnadsvårdsföreningen: 1 800 kr

Anmälan

Du anmäler dig genom att köpa en biljett till kursen i vår webbutik senast den 27 september 2021.

Datum:

Lördag 9 okt - Söndag 10 okt 2021

Plats:

Segerstad, Nyköping

Tid:

Lördag 9-17
Söndag 9-17

9 okt