Nio personer står och putsar en vägg. Två personer tittar på.

Kurs i att mura och putsa

Kursen leds av Johan Nordskott och Anton Blomgren, och innehåller teori och praktik kring olika sorters bruk och murningstekniker.
Vi går igenom olika typer av skador på murade och putsade hus och hur de ska åtgärdas.

Under två dagar går vi igenom grunderna för murat och putsat byggande. Hur har man murat och putsat genom tiderna? Vilka skador är vanliga och hur allvarliga är de? Vi går igenom hur man renoverar en fasad från början till slut; borttagning av skadad puts, lagning av sprickor, tvättning, grundning, olika putspåslag och avfärgning med kalkfärg. Vilka egenskaper har olika bruk och vilket bruk passar var? Vad gör det för skillnad att ha underlag av tegel, natursten eller timmer? Vi går igenom hur profilerade listverk byggs upp och hur en spritputs slås på.

Inga förkunskaper krävs.

Att ta med

Ta med oömma kläder, fukttåliga handskar, lunchmatsäck samt fika.

Kursledare

Kursledare är Johan Nordskott, murare med egen firma sedan 2007, är helt inriktad på byggnadsvård med störst fokus på ugnsmurning och fasadputs. Johan är en engagerad och uppskattad kursledare.

Kostnad

Ordinarie: 1 900 kr
Medlem i Svenska Byggnadsvårdsföreningen: 1 600 kr

Anmälan

Sista dag för anmälan och biljettköp är 20 augusti 2021.

Datum:

Lördag 4 sep - Söndag 5 sep 2021

Plats:

Äs säteri, Äsköping

Tid:

Lördag 9-17
Söndag 9-17

4 sep