Verktyg, spån och svepaskar.

Kurs i att klyva spån och böja svep

Under tre kurstillfällen, 9 oktober samt 23-24 oktober, tillverkar vi askar och brickor i svepteknik. Du lär dig att klyva ut tunna ämnen i furu och sälg som sedan bearbetas till rätt tjocklek, ångbasas och böjs. De sys ihop med rötter och får en botten och eventuellt ett lock. Kursledare är Helena Åberg.

Svepteknik är en gammal teknik för att tillverka burkar, askar och kärl för förvaring och transport. De tidigast kända svepkärlen är redan från bronsåldern och i Sverige finns det spår av svepkärl från vikingatiden.

Svepteknik innebär att ett långt träspån ångbasas eller blötläggs och böjs till en rund eller oval form, antingen med hjälp av en mall eller på frihand. Svepet sys sedan ihop med rötter. Därefter sammanfogas det med träbotten och ofta även med lock.

Under kursen får du tillverka brickor eller askar i svepteknik. Vid första kurstillfället får du klyva fram spån med handverktyg och bearbeta det till rätt dimension. Därefter ångbasas spånet och sveps.

Vid det andra kurstillfället sammanfogar du ditt svep det med björk- eller granrötter. Du tillverkar en botten som passas in och fästs med träpligg och gör eventuellt också ett lock eller handtag till en bricka.

Du får en god inblick hur trä fungerar genom att klyva virke. Du får även kännedom om olika skärande handverktyg exempelvis skave och bandkniv samt kunskap om basning, böjning och rotsöm. Dessutom får du kunskap om hur tekniken och föremålen använts historiskt.

Målet är att du efter kursen får med dig en bricka eller ask i svepteknik och har kännedom om hur du ska gå vidare för att tillverka egna svepkärl.
Ta gärna med egen slöjdkniv, bandkniv, skave och putshyvel. Alla verktyg och allt material finns även på kursen. Vi kommer delvis att vara ute under kursen. Ta därför med ändamålsenliga arbetskläder och arbetshandskar.

Kursledare

Helena Åberg har arbetat som länshemslöjdskonsulent i Sörmland i drygt trettio år. Från och med april 2021 driver hon det egna företaget Slöjd i trä. Helena har god erfarenhet i att klyva fram och tillverka svep bland annat genom en undersökning som ledde till masteruppsatsen Att utforska historisk slöjdkunskap genom klyvning och svepteknik.

Lästips

Att utforska historisk slöjdkunskap genom klyvning och svepteknik, masteruppsats av Helena Åberg.
Uppsatsen finns att läsa här.

Tre träslöjder Tidskriften Västerbotten 3/72

Kostnad

Ordnarie: 2 600 kr.
Medlemmar i Hemslöjdsföreningen Sörmland: 2 400 kr.
Ungdom 16-25 år: 1 500 kr
En materialkostnad på mellan ca 100-200:- tillkommer och betalas på plats.

Anmälan

Du anmäler dig genom att köpa en biljett till kursen i vår webbutik senast den 15 september 2021.

 

Alla museets slöjdkurser arrangeras i samarbete med Hemslöjdsföreningen Sörmland och Hemslöjdens kurser.

Datum:

Lördag 9 okt 2021

Plats:

Sörmlands museum

Tid:

Lördag 9 oktober 9.00-16.30
Lördag  23 oktober 9.00-16.30
Söndag 24 oktober 9.00-16.30

9 okt