En golvplanka plockas bort från ett golv

Kurs: Energieffektivisering och varsamhet

Hur kan man energieffektivisera sitt hus på ett varsamt sätt? Vilka åtgärder ger mest effekt, och vilka åtgärder kan kosta mer än de smakar? Vilka typer av isolering kan man använda, och var i huset passar de bäst? Kursen ger grundläggande kunskaper i hur värme, fukt och luft rör sig i hus, hur man kan energieffektivisera smart och utan att förändra husets karaktär.

Skälen till att energieffektivisera hus är många och individuella. Medan vissa bara vill få en lägre elräkning vill andra energieffektivisera för att lämna ett mindre klimatavtryck. Men förhastade tilläggsisoleringar, fönsterbyten eller nya värmekällor kan riskera att bli både dyra och ineffektiva. I värsta fall kan användningen av felaktiga byggmaterial leda till helt nya skador, samtidigt som husets karaktär och kulturhistoriska värden förändras. Därför är det viktigt att förstå hur just ditt hus fungerar!

Kursen syftar till att ge deltagaren elementära kunskaper om olika traditionella huskonstruktioner, både tradionella och moderna. Vi tar upp vanliga relaterade problem samt lämpliga lösningar på dessa. Vi jämför olika isoleringsmaterial och lägger särskilt fokus på de miljövänligare alternativen. Målsättningen är att kursdeltagaren både ska få en djupare förståelse för hur värme, fukt och luft rör sig i hus, och för hur renoveringar kan göras varsamt – både för husets konstruktion, utseende och kulturhistoriska värden.

Kursen är teoretiskt upplagd, men innehåller även studiebesök till både äldre hustyper med traditionella konstruktioner liksom nybyggda moderna passivhus. Vi får även tillfälle att göra ett kort besök på Sörmlands museums utställning Hållbara Hus.

Att ta med

Kursdeltagarna tar med egen fika och lunch. Studiematerial ingår i kursavgiften.

Kursledare

Varis Bokalders är arkitekt och författare som publicerat flera tongivande böcker och en mängd artiklar om hållbart och ekologiskt byggande. Han är gästprofessor vid Riga Tekniska Högskola, samt medlem i internationella GAIA-architects.
Anton Blomgen är byggnadsantikvarie på Sörmlands museum.

Kostnad

Ordinarie: 950 SEK
Medlem i Svenska Byggnadsvårdsföreningen: 850 SEK

Anmälan

Sista dag för anmälan och biljettköp är 15 augusti 2022.

Datum:

Lördag 27 aug 2022

Plats:

Nynäs slott

Tid:

Lördag klockan 9-17

27 aug