händer som binder korg

Att synliggöra det osynliga

En konferens om immateriellt kulturarv inom slöjd och hantverk.

Konferensen tar sin utgångspunkt i UNESCOs konvention om det immateriella kulturarvet och är inriktad på dokumentation och kunskapsförmedling av traditionella slöjd- och hantverkskunskaper. Vi kommer att få se prov på och ges möjlighet att diskutera hur arbetet med dessa frågor kan genomföras i praktiken.

Program

Här kan du ladda hem programmet som pdf

Kostnad

Konferensavgift inklusive luncher och för- och eftermiddagskaffe uppgår till 1 375 kr inkl moms (1 100 kr exkl moms).

Sista anmälningsdag är 22 feb.

Kostnad för kvällsbuffé 13 mars tillkommer, 280 kr inkl moms (250 kr exkl moms).

Anmälan

Anmäl dig via denna länk senast 22 februari.

Anmälningsformulär

Konferensen arrangeras av Sörmlands museum i samarbete med Nämnden för hemslöjdsfrågor och Hantverkslaboratoriet, med stöd från Statens kulturråd.

Datum:

Onsdag 13 mars - Torsdag 14 mars 2019

Plats:

Sörmlandsmuseum, Tolagsgatan 8, Nyköping

Tid:

13 mars 09:30 - 14 mars 15:00
13 mars