Barn och offentlig konst

En engagerande heldag om offentlig samtidskonst

Inspireras av konst som civilsamhället och konstnärer skapat tillsammans – projekt som vidgar förståelsen för deltagande och för publikens olika roller. Välkommen till en heldagskonferens där vi utforskar nya, utvidgade sammanhang och metoder för offentlig konst idag.

Möt projekt där de konstnärliga metoderna har vidgat förståelsen för hur arbetet med deltagande kan se ut och som bidragit med ett nytänkande kring publikens olika roller. En dag full av inspirationsföreläsningar och interaktiva workshopar!

Kostnad

Biljettpriset för konstnärer och studenter, 150 kronor, övriga 300 kronor. Priset inkluderar lunch och fika.

Anmälan

Beställ din biljett via Statens konstråds hemsida:
https://statenskonstrad.se/events/konferens-om-deltagande-engagerande-och-utmanande-den-nya-offentliga-konsten/

Mat och dryck

I konferensavgiften ingår fika, lunch och förfriskningar tillredda av Sörmlands museums restaurang, som ligger vägg i vägg med utställningar, konstverk och slöjdverkstäder.

Program

9.00 Registrering och kaffe

9.30 Välkomna. Lena From, enhetschef konst Statens konstråd, och Lars-Erik Wahlberg, enhetschef konst Sörmlands museum.

9.45 Artistically Developed Method for Urban Space Planning – Case: Folkets Park (DK). Kenneth A Balfelt, konstnär.

10.15 Urban Subversion and the Creative City. Oli Mould, kulturgeograf, Royal Holloway University of London.

10.40 Paus med fika.

10.55 Fyra exempel från Konst händer – en satsning på konst i miljonprogrammet. Lena From, enhetschef konst Statens konstråd.

11.05 Från textil konst till stadsutveckling. Konst händer: Tjärna ängar (Borlänge), Lina Sofia Lundin, konstnär och Katarina Nilsson, landskapsarkitekt Borlänge kommun.

11.25 En boll i rullning. Konst händer: Råby (Västerås), Peter Hagdahl, curator Statens konstråd och Diana Kambugu, lokal projektledare Konstfrämjandet.

11.45 Värdet av att vara värd. Konst händer: Prästholmen (Boden), Yasmeen Mahmoud, projektledare och samtalspartner och Ingela Ögren Weinmar, intendent Havremagasinet.

12.05 Periferi som centrum. Konst händer: Gamlegården (Kristianstad), Anna Högberg och Johan Tirén, konstnärer och Jamal Abdulle, boende och medverkande.

12.25 Lunch.

13.30 Delaktighet och lyhördhet. Sofia Wiberg, forskare KTH Samhällsbyggnad och följeforskare i Konst händer.

13.55 osloBIENNALEN FIRST EDITION 2019–2024. The biennial that never closes. Eva González-Sancho Bodero, curator och Per Gunnar Eeg-Tverbakk, konstnär och curator, Oslo Pilots.

14.35 Bikupor med kaffe. Parallella samtal där du väljer ett tema. Samtalsledare är bland andra: Kenneth A Balfelt, Lina Sofia Lundin, Oli Mould, Helena Selder och Sofia Wiberg.

15.15 Visning av videoverket In Purple av Johanna Billing. Från Konst händer: Råslätt

15.30 Så arbetar konstinstitutioner med offentlig konst. Helena Selder, rapportförfattare, curator och direktör BAC.

15.55 Att konstnärligt tänka och handla tillsammans i offentliga rum. 
Signe Johannessen, konstnär och konstnärlig ledare Art Lab Gnesta.

16.20 Slutord. Åsa Mårtensson, projektchef Kunskapsnav offentlig konst, Statens konstråd. 

Konferensen arrangeras av Statens konstråd i samarbete med Sörmlands museum, en del av Region Sörmland.