översikt studierum

Besök studierummet

I Studierummet har du möjlighet att studera Sörmlands museums och Nyköpings kommuns samlingar som utgörs av arkiv, litteratur och föremål.

Vad är du intresserad av? Kanske drottning Desirées sidenskor? Vi hämtar det du vill studera närmare. Vi är också behjälpliga med arkivmaterial, referensbibliotek och släktforskning.

Studierummet är alltid bemannat av personal från Nyköpings kummun och Sörmlands museum. Kontakta studierummet om du vill beställa fram arkiv eller föremål. 

Läs mer om studierummet och hur det går till.

Öppettider

Öppettiderna för bibliotek och studierum följer museets övriga öppettider under vardagar.
Tisdag - fredag 10-17, onsdag 10-20.

Lördag och söndag stängt.

Datum:

Lördag 24 november - söndag 30 juni 2018/2019

Plats:

Sörmlands museum

Tid:

24 november 11:00 - 30 juni 17:00
24 november