Illustration av Sörmlands museums nya hus framtagen av Carlsteds arkitekter.

Ett nytt hus till Sörmlands museum

Under hösten 2018 slår vi upp dörrarna till ett nytt museum! Det blir en spännande, kreativ och händelserik mötesplats för alla. Med plats för utställningar, evenemang, kurser, möten, öppna samlingar och mycket mer. Det blir också produktions- och arbetslokaler för museets omfattande verksamhet runt om i hela Sörmland. Följ projektet här.

En mötesplats för upplevelse och inlevelse, för engagemang och vidgade vyer, för spänning och rofylldhet, för lek och lärande, för skapande och reflekterande. Och för en stilla kopp kaffe eller en bullrande middag.

Med historia och samtid, konst och skapande, slöjd och kreativitet, mat och hantverk. Med många röster och minnen, många olika människor, erfarenheter och skeenden. Precis som i dagens samhälle och i historien.

Där olika berättelser, perspektiv, aktiviteter och upplevelser möts, bryts, utmanas och utvecklas.

Det nya museihuset byggs i Nyköpings västra hamn, mitt emot Nyköpingshus.

Alla ritningar och illustrationer är framtagna av Carlstedts Ark och Urbio.

Sörmlands museums nya hus

Det nya husets utomhusmuseum och entré