Vy över museiparken.

Vad finns i huset?

13 000 kvadratmeter stort inomhus och 1000 kvadratmeter utomhus. Samma rum kan användas till olika saker och går att utveckla och anpassa beroende på innehållet. Alla ritningar och illustrationer är framtagna av Carlstedts Ark och Urbio.

Berättande magasin

Sörmlands museum har cirka 80 000 föremål, en miljon ­fotografier, omkring tusen hyllmeter arkiv och ett stort fackbibliotek. I det nya huset blir det en ny sorts flexibla och gestaltande museisamlingar med fokus på människor och berättelser. Flera av magasinen får glasade väggar och alla kommer att vara öppna för besök med guide och i samband med olika program. Vill man titta närmare på ett visst föremål eller en arkivhandling kan man beställa fram det till ett speciellt studierum.

Utställningar

I flera olika utställningssalar och utställningsrum kommer museet att kunna visa allt från stora kulturhistoriska tema­utställningar till en snabb kommentar på en aktuell samtidsfråga, en konstutställning, en stor internationell utställning eller en liten utställning gjord av en skolklass. Husets utform­ning, teknik och säkerhet öppnar många möjligheter.

Just nu visar vi följande utställningar

Evenemang och möten

Det blir en stor flexibel hörsal för konferenser och seminarier, filmföreställningar, konserter och teater, föreläsningar och debatter, möten och expon. Huset kommer också att ha flera mötesrum i olika storlekar för mindre arrangemang. Och plats för fest och barnkalas.

Pedagogiska verkstäder

I det nya huset finns tre utrustade verkstäder. De kommer att användas för pedagogiska program, kurser, workshop och fritt skapande. För skola och fritid. För vana och ovana. För unga och gamla.

Tre olika verkstäder

  • Textilverkstad (cirka 90 m² )
  • Trä-/metallverkstad (70 m² +27 m² samt rum för maskiner 24 m²)
  • Allmänpedagogisk verkstad (cirka 80 m²)

Husets uterum kommer också att användas för pedagogisk verksamhet. Uterummet blir en plats för lek och lärande med fokus på slöjd, byggnadsvård och konst.

Lekplats och rum för barn

Museet välkomnar alla åldrar men barnen har en liten särställning. I utställningen Vara barn! får barn möjlighet att lämna sin egen berättelse och ta del av andras. det finns också plats för lek och pyssel.

På utomhustorget kommer en lekaplts att byggas under våren.

Ett levande utomhustorg

Ett alltid öppet utomhusmuseum

Utomhus blir det ett torg och en park med plats för utställningar och evenemang, uteservering, odlingar och lekplats. Och med många platser att slå sig ner på.

Museets fasad i grafisk betong är en utställning i sig med foton ur museets samlingar med sörmlänningar från olika tider och från hela världen. I ett stort skyltfönster mot gården kommer varierande utställningar att visas.

Utomhustorget planeras vara klart till sommaren 2019.

Nyköpings kommuns samlingar

Nyköpings kommuns företags- och bildarkiv och en samling av modelteatrar, Gripe-samlingen, har också plats i huset.

Restaurang och café

I restaurangen kan man dricka en kopp kaffe med bulle, äta en ekologisk och närproducerad lunch eller slå på stort med en överdådig middag. Både inomhus och utomhus. Fokus ligger på mathantverk och hållbar utveckling. Och på god mat och härliga bullar förstås.

Museibutik

I entrén finns Sörmlands museums butik. Till den skapar formgivare, slöjdare, konstnärer och hantverkare unika ­produkter med inspiration från museets samlingar.

Produktions- och arbetslokaler

En aktiv länsmuseiverksamhet som finns i hela länet kräver bra produktions- och arbetslokaler. Det är en viktig del i det nya huset, eftersom det ger Sörmlands museum ännu större möjligheter att producera vandringsutställningar, pedagogik och arrangemang för hela länet.

Teknikrum

Det behövs många förråd och teknikrum i ett hus som detta. Rum för el, ventilation och klimatstyrning, för teknik och säkerhet, för fastighetsskötsel och städning. Och en stor rund tank för vatten till sprinkleranläggningen.