Sörmlands museums fasad

Grafisk betong och entré

Museet handlar om människor, om individers och gruppers historia, om skapande, liv och berättelser.

I museets samlingar och utställningar kan man möta människor från olika tider och sociala miljöer, med skiftande ålder, bakgrund, könsidentitet. Med olika livsvillkor och erfarenheter, med olika ideal och drömmar. Kända, okända, lyckliga, olyckliga, rika, fattiga, kanske du och jag.

Genom den grafiska betongen och det gröna glaset i entrén signalerar husets utsida just detta. Att det handlar om människor.

Här möter vi blicken från bland annat en föräldraledig pappa på 1970-talet, en statarfamilj på 1920-talet, finska föreningen 1975, ett arbetslag glasblåsare 1915, en herrskapsfröken från 1800-talet. Och en pojke som anlänt med tåg från Estland till Oxelösund måndagen den 23 oktober 1945 klockan 05:00.

När du går in i Sörmlands museum går du genom brev och dagboksanteckningar som också finns i museets samlingar. Rader skrivna till föräldrar, till älskade, till barn, till affärspartner. Eller för minnet.

Sörmlands museums fasad

Sörmlands museums östra fasad.

 

Pappa med dotter i knät

En av de orginalbilder som blivit grafisk betong.