arbete i ett magasin

Pågående arbete i ett berättande magasin.

Berättande magasin

Karl-Johan och Ruth som skriver en hel väska full med kärleksbrev till varandra. Den unge Safet som flyr från kriget i Bosnien. Lilly som förlorar sina föräldrar när hon är två år gammal, och många andra från olika platser och tider. Dem och många fler kan du möta i Sörmlands museums samlingar.

Museisamlingar handlar om människor och berättelser.

Därför skapar vi museimagasin som har människor och berättelser i fokus. Som blandar material och föremålskategorier.

Historien är inte entydig.

Därför skapar vi museimagasin som lyfter fram många historier och olika perspektiv. Som är föränderliga och flexibla.

Museisamlingarna ägs av alla.

Därför är våra nya magasin synliga och lätt tillgängliga.

Historien tar inte slut.

Därför är våra samlingar levande och tillförs hela tiden nytt.
Därför bjuder vi in många människor att bidra med sina historier.

Museisamlingar ska inte bara bevaras.

De ska användas.
Därför att de handlar om människor och mänskliga villkor.
Därför att de kan ge kunskap, förståelse och upplevelser.

I Sörmlands museum nya hus ligger magasinen i mitten. Synliga, tillgängliga, gestaltande, flexibla och levande. Med fokus på människor och berättelser.

Vi kallar dem Berättande magasin.

Välkommen att använda dem.

 

Interiörbild Sörmlands museums nya hus

Interiöbild av Carlstedt Ark