Sörmlands museums nya hus och museitorg

Nya Sörmlands museum

Den 24 november slår vi upp dörrarna till ett nytt museum! Det blir en spännande, kreativ och händelserik mötesplats för alla. Med plats för utställningar, evenemang, kurser, möten, öppna samlingar och mycket mer. Det blir också produktions- och arbetslokaler för museets omfattande verksamhet runt om i hela Sörmland. Följ projektet här.

arbete i ett magasin

Berättande magasin

80 000 föremål visas på nya sätt.

Sörmlands museums fasad

Grafisk betong och entré

Museet handlar om människor, om individers och gruppers historia, om skapande, liv och berättelser.

Produktion av utställningen En perfekt människa

Utställningar under arbete

Just nu pågår mycket utställningsproduktion.

Flicka har målarfärg på händerna

Pedagogiska verkstäder

I det nya huset finns tre utrustade verkstäder. Vad ska vi använda dem till?

Två kvinnor samtalar

Målgruppsarbete

Ett viktigt arbete inför öppnandet av nya museet är att ta reda på vad publiken vill ha.

ritning över nya museibygget

Ritningar

Läs mer och se ritningar för Sörmlands museums nya hus.