Barn och vuxna i magasin

Alexandra Kronqvist, antikvarie, leder guidad visning i Berättande magasin.

Sörmlands museum nominerat till Emya 2022

Sörmlands museum är nominerat till European Museum of the Year Award, ett av de mest prestigefyllda priserna i Europa.
– Det är fantastiskt roligt att vara nominerat. Det är ett stort erkännande, säger Susanna Janfalk, länsmuseichef på Sörmlands museum.

Hösten 2018 invigde Sörmlands museum länets nya museihus i Nyköping med ett unikt koncept där besökarna erbjuds att nära och direkt ta del av människors livsberättelser.

Museets samlingar är placerade i så kallade Berättande magasin, mitt i huset i de publika rummen, fullt synliga och tillgängliga för alla. Samlingarna är strukturerade för att förmedla berättelser om och av människorna bakom föremålen, arkivhandlingarna och fotografierna, ge nutida och historiska perspektiv och samtidigt belysa stora, existentiella frågor.

Att sätta människan i centrum – gårdagens, dagens och morgondagens – är ledstjärnan för museets verksamhet, och i det nya museihuset har denna bärande idé kunnat förverkligas fullt ut.

Nu har Sörmlands museum blivit nominerat till EMYA – European Museum of the Year Award. Priset instiftades 1977 av författaren Kenneth Hudson. Det delas ut årligen under European Museum Forum, som arrangeras av Europarådet, till ett europeiskt museum som på ett framstående och innovativt sätt erbjuder besökare en unik museiupplevelse och kreativt arbetar med kunskapsförmedling.

De senaste åren har museer i Nederländerna, Schweiz och Storbritannien prisats. Priset har gått till Sverige vid två tillfällen – 1989 till Sundsvalls museum och 1986 till Stockholms medeltidsmuseum.

Den 18–20 november 2021 höll juryn för European Museum of the Year Award sitt möte, på vilket nomineringarna till utmärkelserna 2022 fastställdes.

– I år hade vi åter igen ett mycket stort antal museibidrag, ett faktum som återspeglar museernas kontinuerliga ansträngningar och prestationer för att utveckla kvalitetsarbete samt EMYA:s långvariga prestigefyllda närvaro i den europeiska museisektorn, skriver juryordföranden Marlen Mouliou och fortsätter:

– Jag är mycket glad att kunna meddela att Sörmlands museum finns med på listan över nominerade museer för Europeiska Priser för årets museum 2022.

2022 års vinnare tillkännages i Tartu, Estland den 7 maj 2022.