Små föremål på rad
Utställning

Lenke Rothman - Att hopfoga den sönderfallande världen

Om trauma, minnesbearbetning och konsten som läkande process. Lenke Rothman överlevde tre koncentrationsläger och anlände 1945 till Sverige 16 år gammal. Under sin konvalescensperiod i Sverige påbörjade hon sitt konstnärskap genom skisser och måleri. Centralt är hennes arbete med att foga ihop och sy samman fragment av minnen, symboler och objekt.Det är första gången på tio år som hennes verk visas.

Små föremål på rad

Lenke Rothman - "Att hopfoga den sönderfallande världen" är ett utställningsprojekt i två fristående delar.

Första delen

Den ena delen behandlar trauma, minnesbearbetning och konsten som läkande process och visas på Forum för levande historia i Stockholm mellan den 14 juni och den 1 september 2018. Den tyska termen "Stunde Null" (Timme Noll) fångas upp i den här delen av utställningen och symboliserar det nolläge som året 1945 innebar, slutet på andra världskriget och början på en ny tid. Under 1950-talet arbetade Lenke Rothman fram en helt egen symbolvärld, förankrad i den judiska mystiken.

Andra delen

Den andra delen lyfter samtid, framåtblickande och konsten som visionärt verktyg och öppnas vid invigningen av Sörmlands museums nya hus i Nyköping 24 november 2018. I denna del sätts Lenke Rothmans konstnärskap och liv i ett nytt ljus. Där presenteras också två samtida konstnärer som går i dialog med hennes konstnärskap. I den andra utställningsdelen får siffran 8 en speciell plats, den representerar de åtta familjemedlemmar hon miste i Förintelsen.

Om Lenke Rothman

Lenke Rothman (1929-2008) studerade på Konstfack i Stockholm under åren 1951-1955. Hennes verk har presenterats över hela Sverige, samt i internationella sammanhang. 1976 blev hon invald som ledamot i Kungliga Akademien för de fria konsterna. 1991 erhöll hon Prins Eugen-medaljen för framstående konstnärlig verksamhet. Hennes verk visades senast på Dunkers kulturhus, Helsingborg (2008), Moderna Museet, Stockholm (2003), Historiska

På samma tema