Lenke Rothman - Att hopfoga den sönderfallande världen

Den första delen i utställningsprojektet “Att hopfoga den sönderfallande världen”, öppnar den 14 juni på Forum för Levande historia. Del två öppnar vid invigningen av Sörmlands museums nya hus den 24 november. Lenke Rothman överlevde tre koncentrationsläger och anlände 1945 till Sverige 16 år gammal. Det är första gången på tio år som hennes verk visas.

Lenke Rothman överlevde tre koncentrationsläger och anlände 1945 till Sverige 16 år gammal. Det är första gången på tio år som hennes verk visas.

Under sin konvalescensperiod i Sverige påbörjade Lenke Rothman sitt konstnärskap genom skisser och måleri, trots upprepade vistelser på sjukhus då hon behandlades för svår tuberkulos. Centralt är hennes arbete med att foga ihop och sy samman fragment av minnen, symboler och objekt.

Ett utställningsprojekt i två fristående delar

Lenke Rothman - "Att hopfoga den sönderfallande världen" är ett utställningsprojekt i två fristående delar. Den ena delen behandlar trauma, minnesbearbetning och konsten som läkande process och visas på Forum för levande historia i Stockholm mellan den 14 juni och den 1 september 2018. Den tyska termen "Stunde Null" (Timme Noll) fångas upp i den här delen av utställningen och symboliserar det nolläge som året 1945 innebar, slutet på andra världskriget och början på en ny tid. Under 1950-talet arbetade Lenke Rothman fram en helt egen symbolvärld, förankrad i den judiska mystiken.

Den andra delen lyfter samtid, framåtblickande och konsten som visionärt verktyg och öppnas vid invigningen av Sörmlands museums nya hus i Nyköping 24 november 2018. I denna del sätts Lenke Rothmans konstnärskap och liv i ett nytt ljus. Där presenteras också två samtida konstnärer som går i dialog med hennes konstnärskap. I den andra utställningsdelen får siffran 8 en speciell plats, den representerar de åtta familjemedlemmar hon miste i Förintelsen.

Lenke Rothman (1929-2008) studerade på Konstfack i Stockholm under åren 1951-1955. Hennes verk har presenterats över hela Sverige, samt i internationella sammanhang. 1976 blev hon invald som ledamot i Kungliga Akademien för de fria konsterna. 1991 erhöll hon Prins Eugen-medaljen för framstående konstnärlig verksamhet. Hennes verk visades senast på Dunkers kulturhus, Helsingborg (2008), Moderna Museet, Stockholm (2003), Historiska

På samma tema