Hyllor med leksaker från föremålsmagasinet

Besök i samlingarna

I Sörmlands museums magasin och arkiv förvaras minnen från alla tider. Här finns allt från sällsynta samlarföremål till alldeles vardagliga bruksföremål från alla miljöer och många perioder.

Hyllor med leksaker från föremålsmagasinet

Föremålsmagasinet och utlån ur samlingarna

Sörmlands museums föremålsmagasin ligger i Nyköping. Här förvarar vi över 70 000 kulturhistoriska museiföremål – allt från medeltida verktyg till moderna vardagsföremål.

Föremålen visas i utställningar för att berätta om människors tillvaro genom tiderna. Historien bevaras och levandegörs av föremålen som vittnar om individers levnadsöden. Du kan också utforska berättelser och föremål ur samlingarna här på hemsidan. 

Bidra själv

Om du vill se vårt kollektiva minne växa kan du själv bidra till samlingarna. Om du har gamla foton, föremål eller minnen kontakta Agneta Höglander eller Gudrun Anselm.

I det nya huset

På grund av flytten till det nya huset är magasinet just nu stängt för offentligt besök.

Samlingarna kommer att kunna beskådas i öppna, delvis inglasade, magasin i det nya huset från och med senhöst 2018. Men det är fortfarande möjligt att leta och botanisera i samlingarna i vår databas.

På grund av flytten till det nya huset kan vi fram tills 2019 inte låna ut några föremål.

Arkiv och bibliotek

Sörmlands museums bibliotek och arkiv är stängda på grund av flytt. De öppnar igen i vårt nya museihus senhöst 2018.

Museets bibliotek, ett forskningsbibliotek, innehåller inte mindre än 40 000 volymer. Här finns kulturhistoria, historia, arkeologi, etnologi, konstvetenskap och genealogi. Men även uppslagsverk och andra museers och institutioners bokutgivning. En viktig del av samlingen är sörmlandslitteraturen.

I Sörmlands museums arkiv förvaras handlingar från museets olika verksamhetsområden och från enskilda arkiv som lämnats till museet. Här finns topografiskt ordnade handlingar som arkeologiska rapporter, byggnadsinventeringar, etnologiska och kulturhistoriska undersökningar. Här finns även livsberättelser, barnteckningar, kartor och ritningar.

I arkivet finns också en mängd handlingar som är skänkta av företag, föreningar och privatpersoner.

I fotosamlingen finns 700 000 fotografier. En stor del går att söka i museets databas.

På samma tema

Gångar i föremålsmagasinet

Sök i samlingarna

Sök i våra föremåls- och fotosamlingar! Allt från sällsynta samlarföremål till alldeles vardagliga bruksföremål från alla miljöer och många perioder.

vespa i föremålsarkivet

Film från samlingarna

Se en kort film från Sörmlands museums föremålsmagasin - Här förvaras minnen.