Ivriga besökare utanför en dörr

Besöka och göra

Vi har utställningar och aktiviteter på flera platser runt om i länet, både inomhus och utomhus. I lador, längs vandringsleder, och på slott.

Helgöppet på Nynäs slott

Slott, museibutik, park, restaurang, trädgårdsbutik och tankeväckande utställningar.

En kvinna står vid ett bord och visar hur man renoverar fönster

Fönsterrenoveringens dag

En dag för hela Sverige och alla våra hus. Välkommen till Museitorget den 30 maj för tips om hur du tar hand om dina fönster!

Fem personer lägger tak

Byggnadsvårdsdagen på Julita gård

Byggnadsvård, timmermän och lokala hantverkare. Kom den 16 juni för tips och råd om ditt hus!

Bild på bojjor

Fångar och korrektionshjon

Om vanartiga barn, lösdrivande män, oregerliga kvinnor, tjuveri, fylleri och slagsmål.

Flera personer smider utomhus

Kurser 2018!

Gå en kurs i slöjd eller byggnadsvård? Årets kursutbud är begränsat pga flytt.

Schackspel i stort format, detalj från utställningen schack och makt

Schack och makt

En utställning om människorna, livet och döden på 1300-talet, och om Nyköpings gästabud.

Detaljer från utställningen Fursten

Fursten

En utställning om hertig Karl, hans slott, hans folk och hans makt.

närbild handarbete

Sörmlands textilakademi

Vi arrangerar resor, föredrag, visningar och workshops för dig som är särskild textilintresserad!

Hen täljer med bandkniv

Sörmlands täljakademi

Vi arrangerar resor, föredrag, visningar och workshops för dig som är nördigt intresserad av trä!