Hemlöse Alexandro och antikvarie Hanna Aili byter filtar vid ICA i Oxelösund den 16 februari år 2017 inom projektet Hemlösa EU-migranter.

Bidra med din historia

Att samla in olika människors berättelser är en löpande verksamhet på Sörmlands museum. Vi kompletterar hela tiden samlingarna med nya berättelser.

Samlingarna rymmer föremål, foto, arkiv, böcker och media - men framför allt människors berättelser.

Sörmlands museum har länge arbetat med tillgängliga och öppna samlingar. Den typ av berättande magasin som vi nu är i färd med att skapa för Sörmlands museums nya hus utgår från de berättelser och de människor som finns i samlingarna, lyfter fram dem och gestaltar flexibla och berättande samlingar.

Lämna din berättelse

Vill du bidra med din berättelse? Det kan handla om de teman vi arbetar med just nu eller något helt annat.  Du kanske har förslag på något tema?

Du kan lämna din berättelse i skrift eller som en ljudfil. Vi kan också intervjua dig. Kontakta oss!

Lämna ett föremål

Har du foton, föremål eller dokument du skulle kunna tänka dig att skänka till oss?

När det gäller föremål är det viktigt att givaren har en historia att berätta. Finns det dessutom fotografier och andra typer av dokumentationer, såsom brev, livsberättelser mer mera i samband med gåvan blir den mer betydelsefull.

Några frågor vi sannolikt kommer att ställa:

  • Vem ägde föremålet, vad vet du om denna person?
  • Har du någon speciell episod att berätta, har föremålet betytt något för dig eller någon du känner?
  • Har du fler föremål som kan utöka berättelsen?
  • Finns fotografier, nedtecknade historier?
  • Kan du tänka dig att skriva om föremålet och dess historia, vad du vet om det?

Vad gör vi med materialet?

Allt vi samlar in sparas för framtiden. Foton, dokument, föremål och berättelser sparas i vår databas, i arkivet och vårt föremålsmagasin. Materialet kan komma att användas i utställningar, på hemsidan eller till forskning. Du väljer själv om ditt namn ska vara anonymt eller offentligt.