svartvit bild cirka 1900-tal hästar och människor på åker

Hjälp oss att berätta

Har du husgeråd, redskap, korgar, allmogeföremål, böcker, leksaker eller annat från tidsperioden sekelskifte fram till 1930-tal? Kanske har du ett foto från Nynäs gods under denna tidsperiod?

Vi bygger nu en ny utställning på Nynäs där vi ska berätta om godset för 100 år sedan ur barnens perspektiv. Den upplevelserika utställningen riktar sig till barn och deras familjer och ska bidra till kunskap och inspirera till ett hållbart liv.

Vill du vara med och bidra? Vi tar tacksamt emot gåvor som vi kan använda som rekvisita i utställningen.

Kontakta Susanna Harjula, intendent på Nynäs slott, Skyddad adress alternativt Karolina Cederlund, antikvarie på Sörmlands museum, Skyddad adress