Att synliggöra det osynliga

Ett projekt med syfte att trygga immateriellt kunnande inom slöjd och hantverk.

Att trygga ett immateriellt kulturarv inom slöjd och hantverk ger både perspektiv på nutiden och historien. Vilken kunskap är värd att bevara? Vad händer om kunskapen att använda sina händer faller i glömska? Påverkar det oss på andra sätt? Vårt intellekt? Vår förmåga att lösa problem? Vårt beroende att konsumera?

Digitala kanaler

Att synliggöra det osynliga syftar till att främja och bidra till tryggandet av det immateriella kulturarvet inom hemslöjds- och hantverksområdet. Detta görs genom olika former av dokumentation av slöjdares och hantverkares kunskaper. Främst görs dokumentationerna genom film, text, bild och ljud men projektet kommer också att undersöka om det går att förstärka förmedlandet genom olika 3D-tekniker...

Dokumentera för framtiden

Ett mål är att dokumentationerna ska vara till nytta för professionella slöjdare, hantverkare och andra intresserade. Ett annat mål är att slöjd och hantverk synliggörs ytterligare.

Genom utställningar, i museets programverksamhet och genom filmer publicerade på hemsidan och i sociala medier hoppas vi väcka intresse för eget utövande.

Genom projektet vill vi också synliggöra Unescos konvention för tryggandet av immateriellt kulturarv.

Du kan läsa mer om tryggandet av det immateriella kulturarvet och om Unescos konvention på Institutet för Språk och folkminnens hemsida

Berätta!

Vilka kunskaper anser du viktiga att bevara? Känner du till någon som besitter en särskild slöjdkunskap som vi borde dokumentera?

Eller om du vill veta mer om projektet.

Kontakta projektledare Helena Åberg.