Berätta

Alla har en historia att berätta. Om sig själv, sitt liv, sin plats eller miljö. Om en händelse förr eller nu. Om en tanke eller en känsla. Var och ens berättelse är en del i vår gemensamma historia. Den vi blickar tillbaka på eller den vi skapar nu. Vilken är din berättelse?

Kvinna står vid köksbord och stryker

Hemmafruarnas berättelse

Var du hemmafru på 50 eller 60-talet? Lämna din berättelse!

Två barn står lutade mot en bil och tittar in i kameran. Bilden är svart-vit.

Att växa upp

Vi samlar in berättelser om att växa upp. Om olikheter och likheter, över tid och över rum.

Två män står framför traktorverkstaden på Saab-Ana 1966.

Projektet Spelhagen

Vi vill samla in berättelser från platsen Spelhagen där den nya museibyggnaden nu byggs.

Två kvinnor samtalar utomhus

Berättande samlingar

Vi kompletterar hela tiden samlingarna med nya berättelser. Kanske har du något att bidra med?